O FIRME


Kunzelsau Firma Rosenberg - Ventilatroen Maybachstraße 1 má od roku 1981, uprostred priemyselnej časti Künzelsau, modernú výrobnú halu na ploche 9000 m2 s atraktívnou administratívnou budovou. Ročná reprodukcia 120.000 ventilátrov, z ktorých 50 % je exportovaná, ukazuje na dynamický rozvoj v posledných rokoch, na ktorom sa podiela 160 pracovníkov firmy. Motory s vnútorným rotorom majú výrobky, ktoré sú najdôležitejšou časťou a srdcom riadených ventilátorov, umožňujú cielene riešiť požiadavky zákazníkov.
 
Ecofit Francúzsky výrobca motorov a ventilátorov, spoločnosť ECOFIT, je od roka 1994 súčasťou skupiny Rosenberg. Ročne opustí ich montážne pásy 350.000 motorov s vonkajším rotorom o výkone do 250 W. V roku 1991 bola vytvorená firma Rosenberg - Energietechnik na ploche 3000 m2. S použitím vlastných ventilátorov sa tu vyrábajú stavebnicové klimatizačné jednotky až do výkonu 80.000 m3/hod. Okrem iného sa tu vyrábajú systémy pre úsporu energie s doskovými, rotačnými alebo obehovými výmenníkmi tepla.
 
Dalšie závody:
- Francúzsko: výroba motorov a ventilátorov
- Waldmünchen: výrobas ventilátorov s remeňovým pohonom
- Glaubnitz: stavebnicové klimatizačné jednotky
- Taliansko: výroba obežných kolies, výmenníkov
- Česká republika: výroba motorov s vonkajším rotorom, stavebnicové klimatizačné jednotky, elektromotory
- Maďarská republika: stavebnicové klimatizačné jednotky

Rozvoj skupiny Rosenberg týmto určite nekončí. Radi vyhovieme požiadavkám na vyššiu kvalitu a rýchlejšie služby. Asi 10 % našich pracovníkov sa intenzívne zaoberá vývojom nových výrobkov. Trh sa zväčšuje a požiadavky našich zákazníkov rastú. Viac, než doposiaľ, musíme brať ohľad na ekonomické a ekologické požiadavky. Budeme stáť na propednom mieste tohto vývoja.