KONTAKT


ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o.

SÍDLO:
Hroncova 3, 040 01 Košice
Tel. / Fax: 00421 - 55 / 632 00 32, 00421 - 55 / 632 00 22
Mobil: 00421 - 903 / 609 733
E-mail: rosenberg@rosenberg.sk

Ing. Ctibor Schaller

E-mail: schaller@rosenberg.sk

Ing. Jaroslav Farkaš

E-mail: farkas@rosenberg.sk

p. Martina Haben

E-mail: haben@rosenberg.sk

KANCELÁRIA BRATISLAVA:
areál Incheby
Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava
Tel. / Fax: 00421 - 2 / 452 47 750
Mobil: 00421 - 903 / 609 791

Ing. Adriana Holíková

E-mail: holikova@rosenberg.sk


MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ

ROSENBERG VENTILATOREN GmbH

Web stránka: Rosenberg Ventilatoren GmbH