SORTIMENT DODÁVANÝCH VÝROBKOV

VENTILÁTORY:

RADIÁLNE: - ERAE/D, DRAE/D (format pdf)
  - EHAE/D, DHAE/D, DHPAE/D (format pdf)
  - ERAE/D, DRAE/D - so sklznou charakteristikou (format pdf)
  - EHND, ERNE/D - s priamym pohonom (format pdf)
  - EPND - z umelej hmoty (format pdf)
AXIÁLNE: - EQ, DQ, ER, DR (format pdf)
  - EPSILON (format pdf)
  - AND (format pdf)
KANÁLOVÉ: - EKAE, EKAD, KHAE, KHAD (format pdf)
  - SIGMA (format pdf)
STREŠNÉ: - DV, DH, DVS, DVP, DVW, DHW ... (format pdf)
  - UNO.BOX (format pdf)
POTRUBNÉ: - R, RS, Z-BOX (format pdf)
MALÁ VZDUCHOTECHNIKA: - VENDUX (format pdf)


VENTILÁTORY V "Ex" VYHOTOVENÍ ( do výbušného prostredia):
RADIÁLNE: - ERAD, DRAD (format pdf)
  - EHND (format pdf)
  - EPND (format pdf)
AXIÁLNE: - DR, DQ (format pdf)
KANÁLOVÉ: - EKAD (format pdf)
STREŠNÉ: - DV, DH (format pdf)
POTRUBNE: - R (format pdf)
POTVRDENIE PARAMETROV
VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA:
  (format pdf)

REGULÁČNÉ ZARIADENIA:

REGULÁTORY: - PRE BEŽNÚ PREVÁDZKU (format pdf)
  - DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA (format pdf)


STAVEBNICOVÉ JEDNOTKY "AIRBOX":

ALU A20 a A40 mm
S40 a RAL 40 mm:
- VŠEOBECNE (format pdf)
- ROZMERY (format pdf)
- PRIETOKOVÉ MNOŽSTVÁ (format pdf)