AXIÁLNE VENTILÁTORY

And Vlastnosti a prevedenie
S typovou radou AND axiálnych ventilátorov, môžu byť realizované požiadavky na tlakovú stratu až do 830 Pa a množstvo vzduchu do 85 000 m3/hod. Prípustná teplota prepravovaného média je štandartná od -30°C do +40°C. Skriňa ventilátorov s prírubami pre kruhové potrubie podľa DIN 241 54 rada 2, zabezpečujú jednoduché pripojenie na potrubný rozvod. Ventilátor je možné použiť pre zabudovanie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. V prípade ,že je pohon motora frekvenčným meničom, nesmie dôjsť k prekročeniu rýchlosti prúdenia cez 75 m/s. Ventilátory sú určené pre zabudovanie do potrubných rozvodov. Preto sú štandartne dodávané bez ochrannej mriežky.

Skriňa ventilátora
Vyhotovená zo žiarivo pozinkovaného oceľového plechu. Na požiadanie môže byť skriňa chránená poplastovaním, prípadne môže byť dodaná v nerezovom prevedení. Príruby majú delenie otvorov pre montáž podľa DIN 241 54, rada 2.

Obežné koleso
Obežné koleso je vyvážené v zmysle DIN ISO 1940 na stupeň akosti G 6,3. Hlava obežného kolesa je odlievaná z hliníka. Pre veľkosti 315 - 800 je použitá veľkosť hlavy s vonkajším priemerom 150 mm. Táto hlava je dodávaná s 5, resp. 10 lopatkami. Od veľkosti 500 - 1 000 sú použité hlavy s priemerom 250 mm a sú dodávané so 7, resp. 14 lopatkami. Profilované lopatky sú tlakovo odlievané z hliníka. V kľudovom stave je možno nastaviť uhol natočenia lopatiek.

Pripojenie
Pre pohon sú použité 3-fázové motory IEC Normmotory B3, s krytím IP55, izolačnej triedy F, vo vyhotovení ako 2-, 4-, 6-, resp. 8-pólové.

Hlučnosť
Výkonové krivky zodpovedajú DIN 241 63, diel I, pre spôsob zabudovania B. Zobrazované krivky zobrazujú objemový prietok V, statický tlak Dpfa a dynamický tlak pd. Krivky sa vzťahujú k hustote vzduchu 1,20 kg/m3 pri teplote média 20°C.
Údaje sú uvedené pre jednotlivé uhly natočenia lopatirk a udávajú A - hladiny akustického výkonu ma strane výfuku do potrubia LwA4 v dB(A). Hodnoty sú uvedené v tab. pod textom. Hodnoty akustického výkonu do potrubia LwA4 môžu byť prevzaté pre akustický výkon na výfukovej strane LwA6.
Spôsob merania A - hladín akustického výkonu na výfukovej strane LwA6 podľa DIN 456 35, diel38, meracia mriežka e, v odhlučnenom priestore s reflexnou plochou.
Hodnoty akustického tlaku vo vzdialenosti 1,0 m od odhlučneného priestoru dostaneme, ak od uvedených údajov akustického výkonu odpočítame 11 dB.
Rozdiel akustického tlaku, vo vzdialenosti 1,0 m vypočítame podľa vzorca DLp = 10 * log (1/a). Pritom musíme mať na zreteli, že hladina hluku je ovplyvňovaná odrazmi, charakteristikou priestoru, ako, aj jednotlivými frekvenciami. Za predpokladu Lw3 ~ Lw4, prípadne LwA3 ~ LwA4, môžeme hlukové údaje na výfukovej strane prevziať aj pre saciu stranu ventilátora (LwA3 = hladina hluku na strane sania).

Relatívna hladina hluku:

fm [Hy] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwArel [dB] -35 -21 -10 -7 -5 -6 -10 -15

Strednotlaké axiálne ventilátory AND:
- veľkosť obežného kolesa: 315 - 1 000 mm
- max. V=80.000 m3/h
- max. Dpt=800 Pa
- regulovatelné frekvenčným meničom


Späť