AXIÁLNE VENTILÁTORY

Stresne Vlastnosti a prevedenie

Výkonné axiálne ventilátory sa používajú všade tam, kde je treba čerpať väčšie množstvo vzduchu pri malých alebo stredných odporoch. Výkonné axiálne ventilátory s čelom ventilátora v tvare štvorca sa používajú na odvetrávanie reštaurácií, telocviční, sál, výrobných hál a skladov, pri krytých bazénoch a skladoch. Výkonné axiálne ventilátory s obojstranne spojovacími prírubami sa prednostne používajú v potrubných rozvodoch a kanáloch vzduchotechnických, klimatizačných, chladiacich a sušiacich zariadeniach.

Skriňa
Skriňa výkonných axiálnych ventilátorov je vyrobená z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou elektrostatických práškových farieb.

Obežné kolesá
Výkonné axiálne ventilátory majú aerodynamicky tvarované listy (veľkosť 200 - 300 z pozinkovaného plechu, veľkosť 315 - 630-6 z umelej hmoty a veľkosť 630-4 - 1000 z hliníku). Obežné kolesá, prípadne krídla, sú pripevnené priamo na rotory motora s vnútorným rotorom a spolu s nimi vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Pripojenie
Hnacie motory majú vyvedený kábel pre pripojenie. Pripojenie k elektrickej sieti je pomocou volne priloženej krabicovej svorkovnice s krytím IP 44.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní A (volné nasávanie, vol'ný výfuk ) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne akustického akustického výkonu na strane sacej LwA5. Približnú úroveň akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m dostaneme, ak od úrovne akustického výkonu A odpočítame 7 dB(A). Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvencií.


Späť