AXIÁLNE VENTILÁTORY "Ex" - do výbušného prostredia

Axialne_ex Mechanické prevedenie
Ventilátorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu a opatrené náterom. Zváraná nosná mriežka motora slúži u prevedenia DQ ako ochrana proti dotyku podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167. Túto ochranu prevedenie DR nemá.
Profilované vrtuľové listy sú vyrobené z vodivej umelej hmoty, usporiadané do obežného kolesa a priskrutkované k hnaciemu motoru.
Táto jednotka je podľa DIN / ISO 1940, časť 1, vyvážená v dvoch rovinách na akostný stupeň G 2,5.

Materiál
Obežné koleso : vodivá umelá hmota
Nasávania dýza : pozinkovaný plech s náterom

Pripojenie
Ventilátory sú štandartne dodávané s 1,0 m dlhým prívodným káblom. Zobrazenie zapojenia ventilátora je nalepené na skrini ventilátora. Krabicové svorkovnice pre výbušné prostredie sa dodávajú ako príslušenstvo.

Montážna plocha
Ventilátory môžu byť inštalované v ľubovolnej polohe. K zaisteniu odvádzania kondenzovej vody musí byť spodný otvor pre odvod vody otvorený.

Poznámka
Nasávacie a výfukové otvory u prevedenia DR a výfukové otvory u prevedenia DQ sa podľa potreby zaisťujú proti vniknutiu alebo nasatiu cudzích predmetov ochrannou mriežkou podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167.

Rozmery skrine
Viac kapitola axiálne ventilátory, strana technického katalógu 116 - 138.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní A (volné nasávanie, volné vyústenie) a ukazujú zvýšenie tlaku Dpfa ako funkciu prietoku vzduchu. Nasávacia dýza bez ochrannej mriežky.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu volného nasávania LwA5 podľa DIN 24163. Hodnoty boli namerané v našej bezodrazovej komore s pevnou podlahou metódou obalovanej plochy podľa DIN 45635, časť 1 a 38. K stanoveniu akustického útlmu nás bude zaujímať úroveň akustického výkonu, ktorá je uvedená v tabuľke.
Približnú úroveň akustického tlak LPA vo vzdialenosti 1 m vypočítame, ak od úrovne akustického výkonu A
odpočítame 7 dB(A).
Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvenciou.

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Vent. typ: 450 / 4 Ex
Lwokt 5(dB) 42 57 67 69 69 71 68 60
Vent. typ: 500 / 4 Ex
Lwokt 5(dB) 49 62 70 72 72 74 71 61

Axiálne ventilátory "EX" na stenu a do potrubia:
- veľkosť obežného kolesa: 400 - 630 mm
- max. V=11.000 m3/h
- max. Dpt=100 Pa
- pozor výbušné prostredie !!! (regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť