RADIÁLNE VENTILÁTORY

EHAE/D, DHAE/D, DHPAE/D Vlastnosti a prevedenie

Výkonné radiálne ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, novo vyvinuté pre použitie v moderných vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach sú vhodné k čerpaniu vzduchu obsahujúceho prach , ľahko agresívne plyny a pary. Konštrukčné rozmery odpovedajú normovej rade R20 podľa DIN 323. Označenie veľkosti je podľa priemeru obežného kolesa.

Skriňa
Skriňa výkonných radiálnych ventilátorov je vyrobená z pozinkovaného plechu. Bočné diely ventilátorových skríň sú spojene so špirálovou časťou lemovania. Na bočných dieloch sú otvory pre upevnenie držiakov, ktoré môžu byť pootočené o 90°. Od veľkosti 450 sú dodávané skrine štvorcového tvaru. Konštrukčná rada EHPA / DHPA má skriňu špirálového tvaru vyrobené z pozinkovaného tvaru.

Obežné kolesá
Špeciálne vyvinuté dozadu zahnuté obežné kolesá konštrukčnej rady EHA/DHA konkávne tvarovanými lopatkami dosahujú až 80% účinnosť. Kolesá majú 10 lopatiek z hliníku a vďaka svojmu samočistiacemu účinku sú vhodné k čerpaniu vzduchu silne znečisteného prachom. Konštrukčná rada EHPA / DHPA má obežné kolesá s 8 lopatkami vyrobené z polyamidu 6.6 z 30 % sklenených vlákien.

Pripojenie
Hnacie motory majú vyvedený kábel pre zapojenie. Pripojenie k elektrickej sieti je pomocou voľne priloženej krabicovej svorkovnici s krytím IP 44.

VSmer otáčania
Smer otáčania u prevedenia EHA a EHP je pri pohľade zo sacej strany pravotočivý, u prevedenia DHA a DHP pri pohľade zo strany kábelového vývodu ľavotočivý.

Výkonové charakteristiky
Charakteristika tejto typovej rady bola meraná v zabudovaní B (voľne nasávací, pripojenie na výtlačnej strane) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4.
Hodnotu akustického výkonu na strane sania LwA5 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LwA5 = LwA4 - 2 dB(A)
Približná úroveň akustického tlaku LPA vo vzdialenosti 1 m dostaneme, ak od úrovne akustického tlaku odpočítame 7 dB(A). Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvencií. K určeniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
Lwokt = LwA4 + Lwrel
Relatívna úroveň akustického výkonu Lwrel stredných oktávových frekvencií vyčítame z nasledujúcej tabuľky:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwrel pri v = 0,5 x vmax
Lwrel 6 2 7 -2 -7 -15 -24 -27
Lwrel pri v = 0,8 x vmax
Lwrel 8 1 7 -3 -8 -15 -24 -28

Radiálne ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami:
- veľkosť obežného kolesa: 225 - 560 mm
- max. V=28.000 m3/h
- max. Dpt=1.300 Pa
- 100 % regulovatelné s vonkajším motorom


Späť