RADIÁLNE VENTILÁTORY

Stresne Vlastnosti a prevedenie

Výkonné radiálne ventilátory typovej rady ERND, ERNE, EHND sú vhodné k čerpaniu čistého alebo ľahko znečisteného vzduchu, 1'ahko agresívnych plynov a pár. Nie sú plynotesné. Povolená teplota čerpaného média je od -30 °C do +60 °C. ( Vyššie teploty čerpaného média na zákazku ).

Skriňa
Ventilátorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné diely sú z špirálovou časťou spojené nitovaním. U veľkosti 185 - 225 sú motory pripevnené priamo na prírubu. Od veľkosti 225 sú motory pripevnené na držiaku. Na objednávku sa dodávajú s povrchovou úpravou náterom.

Obežné kolesá
Výkonné axiálne ventilátory majú aerodynamicky tvarované listy (veľkosť 200 - 300 z pozinkovaného plechu, veľkosť 315 - 630-6 z umelej hmoty a veľkosť 630-4 - 1000 z hliníku). Obežné kolesá, prípadne krídla, sú pripevnené priamo na rotory motora s vnútorným rotorom a spolu s nimi vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Pripojenie
Prívod elektrickej energie sa pripája do krabicovej svorkovnice s krytím IP 55 na motore.

Poloha skrine / smer otáčania
Poloha skrine a smer otáčania odpovedajú smernici EUROVENT z roku 1975. Pohľad na smer otáčania zo strany pohonu ventilátora. V objednávke uveďte polohu skrine a smer otáčania obežného kolesa.

Obežné koleso
Obežné kolesa typovej rady ERND a ERNE s dopredu zahnutými lopatkami sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Nasávanie hrdlo z umelej hmoty, sú priskrutkované na skriňu ventilátora. Obežné kolesa typovej rady EHND, s 10-tími dozadu zahnutými lopatkami sú celé vyrobené z hliníku. Sacie hrdlo je vyrobené z pozinkovaného plechu a je priskrutkovaná na skriňu ventilátora. Obežné kolesá sú vyvažované na presných strojoch v dvoch rovinách podľa
DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Prevádzkové údaje / motory
Použité sú štandartné motory s prírubou alebo pätkami s krytím IP 54, izolácia triedy B. Povolená teplota okolia od 30 °C do +40 °C. Výrobcov motora si vyberáme sami. Berieme ohľad na vaše prianie, čo sa týka výrobcov motora. Na objednávku dodávame takéto prevedenia:
- pre iné napätie
- pre iný kmitočet
- pre teplotu okolia do +60 °C
- s prepinateľnými pólmi
- s napäťovo riadenými motormi
- s motormi pre výbušné prostredie
- s frekvenčne riadenými motormi

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky Dpt = f (V) sa vzťahujú na médium o hustote r = 1,2 kg/m3 a boli snímané na nasávanom zariadení podľa DIN 24 163 v zabudovaní B.

Hlučnosť
Meranie úrovne akustického výkonu boli prevedené kanálovou metódou podľa DIN 45 635, časť 9. Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená hodnota A úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4, podľa DIN 45 635, časť 38. Hodnotu akustického výkonu na stredných oktávových kmitočtoch, rozhodujúcich pre tlmenie zvuku, zistíme takto:
Lwokt = LwA4 - Lwrel (dB)

Radiálne ventilátory jednostranne sacie,
poháňané vonkajším motorom s dozadu alebo dopredu zahnutými lopatkami:

- veľkosť obežného kolesa: 225 - 560 mm
- max. V=12.000 m3/h
- max. Dpt=1.900 Pa


Späť