RADIÁLNE VENTILÁTORY S PRIAMYM POHONOM NORMMOTORMI "Ex" - do výbušného prostredia

Stresne Mechanické prevedenie
Ventilátorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné diely sú so špirálovou časťou spojené lemovaním. Skrine nie sú plnostenné. Obežné kolesá z pozinkovaného plechu sú spolu s normmotorom vyvážená v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940, časť 1, na akostný stupeň G 2,5

Materiál
Ventilátorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné diely sú so špirálovou časťou spojené nitovaním. U veľkosti 185 - 225 sú motory pripevnené priamo na prírubu. Od veľkosti 225 sú motory pripevnené na konzole. Na objednávku sa dodávajú s povrchovou úpravou náterom.

Pripojenie
Prívod elektrickej energie sa pripája do krabicovej svorkovnice s krytím IP 55 na motore.

Poloha skrine / smer otáčania
Poloha skrine a smer otáčania odpovedajú smernici EUROVENT z roku 1975. Pohľad na smer otáčania zo strany pohonu ventilátora. V objednávke uveďte polohu skrine a smer otáčania obežného kolesa.

Obežné koleso
Obežné kolesá typovej rady ERND a ERNE s dopredu zahnutými lopatkami sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Nasávacie hrdlo z umelej hmoty je prichytené šrúbami na skriňu ventilátora. Obežné kolesá typovej rady EHND, s 10-timi dozadu zahnutými lopatkami, sú celé vyrobené z hliníka. Sacie hrdlo je vyrobené z pozinkovaného plechu a je prichytené šrúbami na skriňu ventilátora. Obežné kolesá sú vyvažované na presných strojoch v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Motory
Použité sú štandartné trojfázové motory IEC v prevedení B3, krytie IP 55, izolácia triedy F, v 2 alebo 4 pólovom prevedení. Motory riadené napätím alebo s prepinateľnými pólami dodávame na objednávku. Použitím týchto motorov odpadá konštrukčne náročný oproti remeňovým pohonom plynulú reguláciu otáčok. ( Rozsah regulácie - charakteristiky). Jednofázové striedavé motory na objednávku. Prevedenie pre výbušné prostredie Ex - výbušné prostredie.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky pt = f (V) sa vzťahujú na médium o hustote = 1,2 kg/m3 a boli snímané na nasávanom zariadení podľa DIN 24 163 v zabudovaní B.

Hlučnosť
Meranie úrovne akustického výkonu boli prevedené kanálovou metódou podľa DIN 45 635, časť 9. Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená hodnota A úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4, podľa DIN 45 635, časť 38. Hodnotu akustického výkonu na stredných oktávových kmitočtoch, rozhodujúcich pre tlmenie zvuku, zistíme takto: Lwokt = LwA4 - Lwrel (dB)

Radiálne ventilátory s priamym pohonom nommotormi "EX" s dozadu zahnutými lopatkami:
- veľkosť obežného kolesa: 200 - 560 mm
- max. V=15.000 m3/h
- max. Dpt=1 100 Pa
- pozor výbušné prostredie !!! (regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť