RADIÁLNE VENTILÁTORY

Stresne Vlastnosti a prevedenie
Radiálne ventilátory s umelej hmoty sa uplatňujú pri agresívnych médiách, ako napríklad, pary obsahujúce kyseliny, rozpúšťadla a podobne. Tieto sa vyskytujú pri petrochemických prevádzkach, v textilných továrňach, tlačiarňach, prádelniach a podobne. Skrine sú otočné po 45°skrokoch a preto sa dajú inštalovať v rôznych podmienkach. Poloha skrine a smer otáčania obežného kolesa (štandartne ľavotočivé podľa Eurovent, pravotočivé na, objednávku) musia byť uvedené v objednávke. Prechod osi motora stenou skrine ventilátora je utesnený V-prstencom z fluorovanej gumy. Prítlačná sila tesnenia sa zvyšuje počtom otáčok.

Skriňa
Skriňa je vyrobená rotačným odlievaním z vodivého, ťažko horľavého sivého polypropylénu (PPs - EL). Konštrukcia ventilátorov umožňuje demontáž motoru s obežným kolesom a držiakom bez nutnosti oddelenia skrine od kanálového systému. Medzi skriňou ventilátora a držiakom z nerezovej oceli je tesnenie z polyetylénu.

Obežné kolesá
Obežné kolesá z polypropylénu s dozadu zahnutými lopatkami a vysokou účinnosťou sú vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5. Náboj je ne sacej strane prikrytý kotúčom z nerezovej oceli ( 1 4571 ).

Motory
Použité sú štandartné trojfázové motory IEC v prevedení B3, krytie IP 55, izolácia triedy F, v 2 alebo 4 pólovom prevedení. Motory riadené napätím alebo s prepinateľnými pólami dodávame na objednávku. Použitím týchto motorov odpadá konštrukčne náročný remeňový pohon. Motory s regulátorom umožňujú oproti remeňovým pohonom plynulú reguláciu otáčok. ( Rozsah regulácie - charakteristiky). Jednofázové striedavé motory na objednávku. Prevedenie pre výbušné prostredie Ex - výbušné prostredie.

Držiaky
Držiaky sú vyrobené z nerezovej oceli, materiál č. 1.4571 (V4A, postup III C). Držiak, ktorý nesie motor a špirálové telo ventilátoru, súčastne tvorí zadnú stenu skrine. Motor je upevnený na nosnej doske, ktorá je priskrutkovaná na držiaku.

Ochrana proti dotyku
Ventilátory sú určené pre vstavbu do zariadení a preto sú bez ochrany dotyku. Užívateľ sa preto musí pred uvedením do prevádzky uistiť, že zariadenie je opatrené ochranou proti dotyku podľa EN 292, prípadne EN 294.

Plastové radiálne ventilátory jednostranne sacie:
- veľkosť obežného kolesa: 160 - 355 mm
- max. V=28.000 m3/h
- max. Dpt=1.300 Pa
- 100 % regulovatelné s vonkajším motorom


Späť