RADIÁLNE PLASTOVÉ VENTILÁTORY S PRIAMYM POHONOM NORMMOTOROM "Ex" - do výbušného prostredia

Radiálne Mechanické prevedenie
Radiálne ventilátory plastové sa uplatňujú pri odsávaní agresívnych médií, ako napríklad, pary obsahujúce kyseliny, rozpúšťadla a podobne. Tieto sa vyskytujú pri petrochemických prevádzkach, v textilných továrňach, tlačiarňach, prádelniach a podobne. Skrine sú otočné po 45°krokoch a preto sa dajú inštalovať v rôznych podmienkach. Poloha skrine a smer otáčania obežného kolesa (štandartne ľavotočivé podľa Eurovent, pravotočivé na, objednávku) musia byť uvedené v objednávke. Prechod osi motora stenou skrine ventilátora je utesnený V-prstencom z fluorovanej gumy. Prítlačná sila tesnenia sa zvyšuje počtom otáčok.

Skriňa
Skriňa je vyrobená rotačným odlievaním z vodivého, ťažko horľavého sivého polypropylénu (PPs - EL). Konštrukcia ventilátorov umožňuje demontáž motoru s obežným kolesom a držiakom bez nutnosti oddelenia skrine od kanálového systému. Medzi skriňou ventilátora a držiakom z nerezovej oceli je tesnenie z polyetylénu.

Obežné koleso
Obežné kolesá z polypropylénu s dozadu zahnutými lopatkami a vysokou účinnosťou sú vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5. Náboj je ne sacej strane prikrytý kotúčom z nerezovej oceli ( 1.4571 ).

Držiaky motorov
Držiaky sú vyrobené z nerezovej oceli, materiál č. 1.4571 (V4A, postup III C). Držiak, ktorý nesie motor a špirálové telo ventilátoru, súčastne tvorí zadnú stenu skrine. Motor je upevnený na nosnej doske, ktorá je priskrutkovaná na držiaku.

Ochrana proti dotyku
Ventilátory sú určené pre vstavbu do zariadení a preto sú bez ochrany dotyku. Užívateľ sa preto musí pred uvedením do prevádzky uistiť, že zariadenie je opatrené ochranou proti dotyku podľa EN 292, prípadne EN 294.

Motory
Ventilátory sa dodávajú v prevedení pre výbušné prostredie podľa VDMA 24 169, časť 1. Prevedenie Ex je vybavené štandartným motorom IEC pre výbušné prostredie zvýšenej bezpečnosti "e" teplotnej triedy T1-T3 (T4 zvláštne prevedenie} a izoláciou triedy F. Skrine sú vyrobené z vodivého a ťažko horľavého polypropylénu. Prípadné trecie plochy otočných a pevných častí sú s ohľadom na možné poruchy, s ktorými sa dá počítať, vyrobené z materiálu u ktorého je znížené nebezpečenstvo požiaru. Ventilátory sú vhodné pre použitie v zóne č. 2, pre čerpanie výbušných plynov, horľavých plynov a pár teplotnej triedy T1 až T3. Ventilátory sú dimenzované pre trvalú prevádzku S 1 a v žiadnom prípade sa nesmie používať s frekvenčným meničom.

Radiálne plastové ventilátory s priamym pohonom nommotorom "EX" s dozadu zahnutými lopatkami:
- veľkosť obežného kolesa: 160 - 355 mm
- max. V=1.800 m3/h
- max. Dpt=1 000 Pa
- pozor výbušné prostredie !!! (regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť