RADIÁLNE VENTILÁTORY

ERAE_D Vlastnosti a prevedenie

Výkonové radiálne ventilátory boli špeciálne vyvinuté pre použitie v moderných vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach a sú vhodné k odsávaniu ľahko znečisteného vzduchu a ľahko agresívnych plynov. Konštrukčné rozmery odpovedajú normovej rade R20 podľa DIN 323. Označenie veľkosti je podľa priemeru obežného kolesa. Rozmery pre pripojenie na nasávacej a výfukovej strane sú normované podľa DIN 24 155, príloha 2, prípadne DIN 24 159,
príloha 3.

Skriňa
Skriňa výkonových radiálnych ventilátorov je vyrobená z pozinkovaného plechu. Bočné diely ventilátorových skríň sú spojené so špirálovou časťou lemovania. Na bočných dieloch sú otvory pre pripevnenie držiakov, ktoré môžu byť pootočené o 90°.

Obežné kolesá
Obežné kolesá z pozinkovaného plechu sú pripevnené priamo na rotory motora s vnútorným rotorom a spolu s nimi vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN/ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Pripojenie
Hnacie motory majú vyvedený kábel pre pripojenie. Pripojenie k elektrickej sieti je pomocou volne priloženej krabicovej svorkovnice s krytím IP 44.

Smer otáčania
Smer otáčania u prevedenia ERA je pri pohľade z nasávacej strany pravotočivý, pri prevedení DRA pri pohľade zo strany kábelového vývodu ľavotočivý.

Výkonové charakteristiky
Charakteristika tejto typovej rady bola meraná v zabudovaní B (voľne nasávací, pripojenie na výtlačnej strane) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4.
Hodnotu akustického výkonu na strane sania LwA5 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LwA5 = LwA4 - 2 dB(A)
Približná úroveň akustického tlaku LPA vo vzdialenosti 1 m dostaneme, ak od úrovne akustického tlaku odpočítame 7 dB(A). Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvencií. K určeniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
Lwokt = LwA4 + Lwrel
Relatívna úroveň akustického výkonu Lwrel stredných oktávových frekvencií vyčítame z nasledujúcej tabuľky:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwrel pri v = 0,5 x vmax
Lwrel 6 0 -2 -3 -3 -10 -16 -25
Lwrel pri v = 0,8 x vmax
Lwrel 5 -1 -2 -2 -4 -9 -16 -26

Radiálne ventilátory s dopredu zahnutými lopatkami:
- veľkosť obežného kolesa: 180 - 400 mm
- max. V=15.000 m3/h
- max. Dpt=1.100 Pa
- 100 % regulovatelné s vonkajším motorom


Späť