RADIÁLNE VENTILÁTORY "Ex" - do výbušného prostredia

Stresne Vlastnosti a prevedenie

Ventilátorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné diely sú so špirálovou časťou spojené lemovaním. Skrine nie sú plnostenné. Obežné kolesá z pozinkovaného plechu sú spolu s motorom a vnútorným rotorom vyvážená v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940, časť 1, na akostný stupeň G 2,5

Materiál Obežné koleso : pozinkovaná oceľ
Sacia dýza : vodivá umelá hmota

Pripojenie
Ventilátory sú štandartne dodávané s 1,0 m dlhým prívodným káblom. Zobrazenie zapojenia ventilátora je nalepené na skrini ventilátora. Krabicové svorkovnice pre výbušné prostredie sa dodávajú ako príslušenstvo.

Rozmery skrine Viac kapitola radiálne ventilátory, strana technického katalógu 8-39.

Výkonové charakteristiky
Charakteristika tejto typovej rady bola meraná v zabudovaní B (voľne nasávací, pripojenie na výtlačnej strane) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Montážna plocha
Ventilátory s jednostranným saním môžu byť inštalované v ľubovolnej polohe. Ventilátory s obojstranným saním iba s vodorovnou polohou hriadeľa.

Poznámka Sacie a výfukové otvory ventilátorov sa zaisťujú podľa potreby zaisťujú proti nasatiu alebo vniknutiu cudzích predmetov ochrannou mriežkou podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167.

Výkonové charakteristiky Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní B (volné nasávanie, pripojenie na výfukovej strane) a ukazujú zvýšenie tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak pd2 sa vzťahuje k prierezu príruby na výfukovej strane ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu volného nasávania LWA4.
Hodnota akustického výkonu na sacej strane LWA5 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LWA5 = L WA4 - 2 dB(A)
Približnú úroveň akustického tlak LPA vo vzdialenosti 1,0 m vypočítame, ak od úrovne akustického výkonu odpočítame
7 dB(A).
Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvenciou.
K stanoveniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
LWokt = L WA4 + L Wrel
Relatívna úroveň akustického výkonu L Wrel, stredných oktávových frekvencií je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwrel pri v = 0,5 x vmax
Lwrel 6 0 -2 -3 -3 -10 -16 -25
Lwrel pri v = 0,8 x vmax
Lwrel 5 -1 -2 -2 -4 -9 -16 -26

Radiálne ventilátory "EX" s dopredu zahnutými lopatkami:
- veľkosť obežného kolesa: 200 - 355 mm
- max. V=11.000 m3/h
- max. Dpt=600 Pa
- pozor výbušné prostredie !!! (regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť