RADIÁLNE VENTILÁTORY

ERA_D Vlastnosti a prevedenie

S použitím špeciálne konštruovaného motora s vnútorným rotorom s vysokým odporom rotora, v spojení s dopredu zahnutými radiálnymi obežnými kolesami, sme vyvinuli radu radiálnych ventilátorov so strmou sklzovou charakteristikou. Motor s vnútorným rotorom prispôsobuje svoju prevádzku okamžitému zaťaženiu a mení otáčky v závislosti na celkovom tlaku. Toto je obzvlášť výhodné, ak sa pri prevádzke mení odpor, napr. znečistenie filtrov, uzatvorenie alebo odpojenie rozvodového systému, rovnako ako aj pre techniku čistých priestorov.

Skriňa
Špirálového tvaru, vyrobená z pozinkovaného plechu. Na požiadanie možnosť ( za príplatok ) prevedenia dodatočného náteru.

Obežné kolesá
Obežné koleso vyrobené z pozinkovaného plechu je pripevnené priamo na rotory motorov s vnútorným rotorom a spolu s týmto vyvážený vo dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Pripojenie
Hnacie motory majú vyvedený kábel pre pripojenie. Pripojenie k elektrickej sieti je pomocou volne priloženej krabicovej svorkovnice s krytím IP 44.

Smer otáčania
Smer otáčania u prevedenia ERA je pri pohľade zo strany sacej pravotočivý, u prevedenia DRA pri pohľade zo strany kábelového vývodu ľavotočivý.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní A (volné nasávanie, voľný výfuk ) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4.
Hodnotu akustického výkonu na strane sania LwA5 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LwA5 = LwA4 - 2 dB(A)
Približná úroveň akustického tlaku LPA vo vzdialenosti 1 m dostaneme, ak od úrovne akustického tlaku odpočítame 7 dB(A). Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvencií. K určeniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
Lwokt = LwA4 + Lwrel
Relatívna úroveň akustického výkonu Lwrel stredných oktávových frekvencií vyčítame z nasledujúcej tabuľky:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lwrel pri v = 0,5 x vmax
Lwrel 7 3 0 -2 -6 -10 -16 -24
Lwrel pri v = 0,8 x vmax
Lwrel 8 -2 -5 -2 -5 -9 -17 -25

Radiálne ventilátory so sklznou charakteristikou:
- veľkosť obežného kolesa: 279 - 356 mm
- max. V=11.000 m3/h
- max. Dpt=1.100 Pa
- 100 % regulovatelné s vonkajším motorom
- ochrana motora: thermokontakt


Späť