KANÁLOVÉ VENTILÁTORY

Kanal Vlastnosti a prevedenie
Kanálové ventilátory spájajú prednosti axiálnych ventilátorov - plný prietok a jednoduchá montáž s vysokou stabilitou tlaku, nízkou hlučnosťou a vynikajúca účinnosť ventilátorov.

Skriňa
Skriňa je vyrobená z pozinkovaného plechu v tvare pravouhlého kanálu k priamemu zabudovaniu vzduchotechnických potrubí v ľubovolnej polohe. Sacia a výfuková strana je opatrená 20 mm širokou normovanou prírubou. Typová rada EKA 200 450 má radiálne obežné kolesá s dopredu zahnutými lopatkami vyrobené z pozinkovaného plechu. Rada KHA 200 - 450 má výkonné radiálne obežné kolesá s dozadu zahnutými lopatkami vyrobené z hliníka odolného proti morskej vode. Typová rada KHAEK a KHADK je vďaka odnímateľnému dielu s motorom a obežným kolesom veľmi ľahko udržiavateľná a hodí sa na čerpanie znečisteného vzduchu.

Obežné kolesá
Obežné kolesá sú pripevnené priamo na rotory motorov s vnútorným rotorom a spolu s nimi vyvážené v dvoch DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.

Pripojenie
Hnacie motory majú vyvedený kábel pre pripojenie. Pripojenie k elektrickej sieti je pomocou volne priloženej krabicovej svorkovnice s krytím IP 44.

Výkonové charakteristiky
Charakteristika tejto typovej rady bola meraná v zabudovaní B (voľne nasávací, pripojenie na výtlačnej strane) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak pd2 sa vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LwA4. Hodnotu akustického výkonu na strane sania LwA5 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LwA5 = LwA4 - 2 dB(A)
Približná úroveň akustického tlaku LPA vo vzdialenosti 1 m dostaneme, ak od úrovne akustického tlaku odpočítame 7 dB(A). Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvencií. K určeniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
Lwokt = LwA4 + Lwrel
Relatívna úroveň akustického výkonu Lwrel stredných oktávových frekvencií vyčítame z nasledujúcej tabuľky:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWrel 5 -2 -2 -3 -3 -8 -12 -24

Kanálové ventilátory do štvorhranného potrubia:
- veľkosť obežného kolesa: 200 - 450 mm
- max. V=10.000 m3/h
- max. Dpt=1.300 Pa
- 100 % regulovateľné
- jednostranne sací s vonkajším motorom


Späť