KANÁLOVÉ VENTILÁTORY "Ex"- do výbušného prostredia

EKAD_ex Mechanické prevedenie
Ventilatorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné diely sú so špirálovou časťou spojené lemovaním. Skrine nie sú plnostenné. Obežné kolesá z pozinkovaného plechu sú spolu s motorom a vnútorným rotorom vyvážená v dvoch rovinách podľa
DIN / ISO 1940, časť 1, na akostný stupeň G 2,5.

Materiál
Obežné koleso : pozinkovaný plech
Sacia dýza : vodivá umelá hmota

Pripojenie
Ventilátory sú štandartne dodávané s l,0 m dlhým prívodným káblom. Zobrazenie zapojenia ventilátora je nalepené na skrini ventilátora, na strane kábelového vývodu. Krabicové svorkovnice pre výbušné prostredie sa dodávajú ako príslušenstvo.

Montážna plocha
Ventilátory môžu byť inštalované v ľubovolnej polohe.

Poznámka
Sacie a výfukové otvory ventilátora sa podľa potreby zaisťujú proti vniknutiu alebo nasatiu cudzích predmetov ochrannou mriežkou podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167.

Rozmery skrine
Viac kapitola kanálové ventilátory, strana technického katalógu 98 - 115.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní B (volné nasávanie, pripojenie na výfukovej strane) a ukazujú zvýšenie tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak pd2 sa vzťahuje k prierezu príruby na výfukovej strane ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LWA4. Meranie bolo prevedené na skušobnom zariadení podľa DIN 45635, časť 9.
Hodnota akustického výkonu na sacej strane LWA3 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LWA3 = LWA4 - 2 dB(A)
Hodnota akustického výkonu skrine LWA vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LWA2 = LWA3 - 15 dB(A)
Približnú úroveň akustického tlak LPA vo vzdialenosti l,0 m vypočítame, ak od úrovne akustického výkonu A odpočítame 7 dB(A).
Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvenciou. K zamedzeniu prenosu zvuku po pripojenom rozvode doporučujeme použiť naše spojovacie diely.
K stanoveniu akustického útlmu nás bude zaujímať oktávová úroveň akustického výkonu, ktorú vypočítame:
LWokt = LWA4 + LWrel
Relatívna úroveň akustického výkonu LWrel, stredných oktávových frekvencií je zobrazená v nasledujúcej tabuľke:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWrel 42 57 67 69 69 71 68 60

Kanálové ventilátory "EX" do štvorhranného potrubia:
- veľkosť obežného kolesa:200 - 355 mm
- max. V=5.000 m3/h
- max. Dpt=550 Pa
- pozor výbušné prostredie !!! (regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť