KANÁLOVÉ VENTILÁTORY "Ex" - do výbušného prostredia

R, RS, ZERO_ex

Mechanické prevedenie
VSkriňa a obežné koleso sú vyrobené z vysoko kvalitnej vodivej umelej hmoty a nosný tanier obežného kolesa je vyrobený z pozinkovaného plechu.
Obežné koleso spolu s hnacím motorom je vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940, na akostnú triedu G 2,5.
Skriňa ventilátora nie je plnostenná.

Materiál
Obežného koleso : vodivá umelá hmota
Skriňa ventilátora: vodivá umelá hmota

Pripojenie
Ventilátory sú štandartne dodávané s 1,0 m dlhým prívodným káblom. Zobrazenie zapojenia ventilátora je nalepené na skrini ventilátora. Krabicové svorkovnice pre výbušné prostredie sa dodávajú ako prislušenstvo.

Montážna plocha
Ventilátory môžu byť inštalované v ľubovolnej polohe.

Poznámka
Sacie a výfukové otvory ventilátorov sa zaisťujú podľa potreby zaisťujú proti nasatiu alebo vniknutiu cudzích predmetov ochrannou mriežkou podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167.

Rozmery skrine
Viac kapitola potrubné ventilátory, strana technického katalógu 96.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní B (volné nasávanie, pripojenie na výfukovej strane) a ukazujú zvýšenie tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak pd2 sa vzťahuje k prierezu príruby na výfukovej strane ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená (číslo v krúžku) hodnota úrovne kanálového akustického výkonu na výtokovej strane LWA4. Meranie bolo prevedené na skušobnom zariadení podľa DIN 45635, časť 9. Hodnota akustického výkonu na nasávacej strane LWA3 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LWA3 = LWA4 - 2 dB(A)
Hodnota akustického výkonu skrine LWA2 vypočítame podľa DIN 45 635, časť 38:
LWA2 = LWA4 - 15 dB(A)
Približnú úroveň akustického tlaku LPA vo vzdialenosti l,0 m vypočítame, ak od úrovne akustického výkonu A odpočítame 7 ďB(A).
Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň akustického tlaku je rôzne ovplyvňovaná odrazmi, charakterom priestoru a frekvenciou.
K stanoveniu akustického útlmu nás bude zaujímat' oktávová úroveň akustickéfio výkonu, ktorú vypočítame:
LWokt = LWA4 + LWrel
Relatívna úroveň akustického výkonu LWrel, stredných oktávových frekvencií je zobrazená v nasledujúcej tabul'ke:

fm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
LWrel 3 3 -3 -6 -3 -5 -15 -21

Potrubné ventilátory "EX" do potrubia:
- veľkosť obežného kolesa: 315 mm
- max. V=1.100 m3/h
- max. Dpt=250 Pa
- pozor výbušné prostredie !!!

(regulovateľné iba vhodným príslušenstvom)


Späť