REGULAČNÉ A SPÍNACIE ZARIADENIA PRE BEŽNÚ PREVÁDZKU
Transformátorové a elektronické

Regulatory RE
Regulátor otáčok na striedavý prúd s 5-stupňovým prepínačom a kontrolkou. Pri použití regulátorov sa tepelný kontakt v motore zapojuje do série s vinutím motora. Tepelný kontakt pri prekročení dovolenej teploty odpojí motor od siete a po ochladení ho opäť zapne.
Prevedenie:
RE 1,5; RE 3,2; RE 5,0; RE 6,0 - pevná skrinka zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.
RE 7,0; RE 10,0 - spodný diel skrinky je z tlakovo odlievaného hliníku a horný kryt zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.

RTE
Regulátory otáčok na striedavý prúd s 5-stupňovým polohovým prepínaním, hlavným chráničom a kontrolkou. Zariadenia pre ochranu motora s prepínaním tepelného kontaktu. Pri prekročení dovolenej teploty vinutie motora preruší tepelný kontakt riadiaci okruh motora. Hlavný chránič odpadne a odpojí motor od siete. Po odstránení príčiny poruchy je možné motor opäť zapnúť cez nulovú polohu 5-stupňového polohového prepínača.
Prevedenie:
RTE 1,5; RTE 3,2; RTE 5,0 - pevná skriňa zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.
RTE 7,5; RTE 10,0 - spodný diel skrine z tlakovo odlievaného hliníku a horný kyt zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.
RTE 12,0 - povrchovo upravená plechová skriňa, krytie IP 54.
RTE 20,0 - povrchovo upravená plechová skriňa, krytie IP 21.

RTD
Regulátory otáčok na striedavý prúd s5-stupňovým polohovým prepínačom, hlavným chráničom a kontrolkou. Zariadenia pre ochranu motora s pripojením tepelného kontaktu. Pri prekročení dovolenej teploty vinutie motora preruší tepelný kontakt riadiaci okruh motora. Hlavný chránič odpadne a odpojí motor od siete. Po odstránení príčiny poruchy je možné motor opäť zapnúť cez nulovú polohu 5-stupňového polohového prepínača.
Prevedenie:
RTD 1,2; RTD 2,5;RTD 3,0;RTD 3,8 - spodný diel skrine z tlakovo odlievaného hliníku a horný kyt zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.
RTD 5,0; RTD 7,0; RTD 10,0 - sivým plastom obtiahnutá plechová skrinka, krytie IP 54.
RTD 14,0; RTD 19,0 - sivým plastom obtiahnutá plechová skrinka s s postrannými vetracími otvormi, krytie IP 54.

TE / TD
Transformátory pre použitie v jednofázových a trojfázových regulátoroch, 6 odbočiek, bez krytu. Podľa VDE 0550 so svorkovnicou, pre zabudovanie do spínacej skrine. Pre striedavý prúd sú potrebné dva transformátory v zapojení "V". Uvedené menovité prúdy možno len v dostatočne veľkej alebo vetranej skrini. Okolitá teplota max. 45°C.
Prevedenie:
TD 20,0; TD 30,0 - trojradový transformátor, rozmery na vyžiadanie.

RSE
Plynulé regulátory otáčok na striedavý prúd. Vypínače so vstavanou kontrolkou. Pri použití tohto regulátora sa zapojuje tepelným kontaktom do série s vinutím motoru. Pri prekročení dovolenej teploty tepelný kontakt odpojí motor od siete a po ochladení ho opäť zapne.
Prevedenie:
Plechová skriňa s postrannými vetracími otvormi, povrchovo upravená svetlosivým vypalovacím lakom, krytie IP 23.

MS
Ochranné spínače motorov s vypínačom alebo prepínačom, hlavným chráničom a kontrolkou. Zariadenie pre ochranu motora s pripojením tepelného kontaktu. Pri prekročení dovolenej teploty vinutie preruší tepelný kontakt riadiaci okruh motora. Hlavný chránič odpadne a odpojí motor od siete. Po odstránení príčiny poruchy je možné motor opäť zapnúť cez nulovú polohu 5-stupňového polohového prepínača.
Prevedenie:
Pevná skrinka zo svetlosivej umelej hmoty, krytie IP 54.

GDR
Plynulé, elektronické fázové, riadiace a regulačné zariadenie pre zabudovanie do rozvádzača 3 - 400 V, 50 - 60 Hz. Toto riadiace a regulačné zariadenie slúži k nastavovaniu otáčok ventilátorov s napäťovým riadením, trojfázovými asynchronnými motormi. Počet otáčok sa riadi pomocou tyristorov, zmenou napätia všetkých troch fáz v rozsahu 3 - 400 V. Na jedno riadiace a regulačné zariadenie možno pripojiť niekoľko ventilátorov. Súčet prúdov jednotlivých ventilátorov nesmie prekročiť celkový prúd regulátora. Prepínačom funkcií na regulátore sa dajú nastaviť základné funkcie "riadenia alebo regulácie". Prístroje majú ochranu proti prehriatiu, ktoré po prekročení teploty motor odpoja a po ochladení opäť zapnú.

REE
Plynulé, elektronické fázové, riadiace a regulačné zariadenie pre zabudovanie do rozvádzača 3 - 400 V, 50 - 60 Hz. Toto riadiace a regulačné zariadenie je určené k plynulej regulácií otáčok ventilátora s jednofázovým, napäťovo riadeným trojfázovými asynchronnými motorom. Otáčky sa riadia ochranným tyristorom, zmenou napätia v rozsahu 0 - 230 V. Na jedno riadiace a regulačné zariadenie je možno pripojiť niekoľko ventilátorov. Súčet prúdov jednotlivých ventilátorov nesmie prekročiť celkový prúd regulátora.


Späť