RIADIACE A SPÍNACIE ZARIADENIE DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA

Regulátory_ex Riadiace a spínacie zariadenia s ochranou motoru (termistorový vybavovač) pre nevýbušné prostredie.
Otáčky ventilátora sa dajú riadiť znižovaním napätia transformátora. Je potrebné mať na pamäti, že min. napätie motora nesmie klesnúť pod 25% menovitého napätia. Ďalej je možná jednostupňová alebo dvojstupňová regulácia otáčok prepínaním zapojenia vinutia motorov Y / D. Tieto riadiace a spínacie zariadenia nemajú skrine pre výbušné prostredia a preto sa nesmú inštalovať vo výbušnom prostredí. Ochranné zariadenia motora zaručujú optimálnu ochranu motoru a jeho bezpečné vinutie pri akejkoľvek poruche. Pri poruche odpadne hlavný chránič a odpojí motor od elektrickej siete. Opätovné zapnutie je možne cez nulovú polohu hlavného vypínača. Predtým, je potrebné odstrániť príčinu poruchy.

Riadiace zariadenie Trojfázové, 5-stupňové riadiace zariadenia s ochranou motora (termistorový vybavovač), hlavným chráničom, poistkou a kontrolkou.
RKD 1,2A - 3,8A - spodný diel skrinky je vyrobený z tlakovo odlievaného hliníka, horný kryt zo svetlosivej umelej hmoty. Krytie IP 54.
RKD 5,0 - 10,0 - Povrchová úprava ,plechová skrinka. Krytie IP 54.
RKD 14,0 - Povrchová úprava ,plechová skrinka. Krytie IP 54.

Spínače
Spínače pre jednostupňovú prevádzku s ochranou (termistorový vybavovač), vypínačom, hlavným chráničom a kontrolkou.

Prevedenie:
Pevná svetlosivá skrinka z umelej hmoty pre inštaláciu na stenu s čelnou obsluhou. Krytie IP54.
Spínač pre dvojstupňovú prevádzku prepínaním Y / D s ochranou (termistorový vybavovač), prepínačom, hlavným chráničom a kontrolkou.
Prevedenie:
Pevná svetlosivá skrinka z umelej hmoty pre inštaláciu na stenu s čelnou obsluhou. Krytie IP54.

Transformátory
5 odbočiek, bez krytu, podľa VDE 0550 so svorkovnicou pre zabudovanie do skrine pre výbušné i nevýbušne prostredie.

Transformátorový vybavovač
So skušobnou značkou PTB 3-53 PTC/A, pre zabudovanie do skrine pre výbušné alebo nevýbušné prostredie.


Späť