STREŠNÉ VENTILÁTORY

Stresne Vlastnosti a prevedenie

Strešné ventilátory slúžia na odsávanie bytov, predajní, obchodných domov, kuchýň, jedálni, skladov, garáži, stajní a podobne. Ventilátory sú vhodné na ploché, pultové, sedlové, oblúkové a lomené strechy.

Rozlišujú sa na:
- strešné ventilátory s vodorovným vyústením DH pre odsávanie menej znečisteného vzduchu.
- strešné ventilátory so zvislým vyústením DV
Pre odsávanie silne znečisteného vzduchu. Na zákazku aj v sklápacom prevedení.
- strešné ventilátory so zvislým vyústením DVP pre odsávanie silne znečisteného a agresívneho vzduchu.

Skriňa
DH - do veľkosti 500 z hliníku odolného proti morskej vode, veľkosti 560 z pozinkovaného plechu
DV - z hliníku odolného voči morskej vode
DVP - osemhranný kryt proti dažďu zo sklolaminátu
DVS - s integrovaný, zvukovo tlmiaci kryt
DHW, DVW - s novým obežným kolesom s optimalizovaným stupňom účinnosti

Obežné koleso
DV, DH, DVP, DVS - do veľkosti 450 s dozadu zahnutými lopatkami z umelej hmoty, veľkosti DHW 450 - 710 z hliníku, sú pripevné na rotory motorov s vnútorným rotorom a spolu s týmto vyvážený vo dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G 2,5.
DV - veľkosti 800 a 900, obežné koleso z hliníka.

Motory
Do veľkosti 710, napätím riadené motory s vnútorným rotorom, krytie IP 44 s impregnovaním proti vlhkosti a zo vstavaným tepelným kontaktom. Od veľkosti DV 800 štandartné motory IEC tvaru B5, krytie IP 54, osadené mimo prechodu vzduchu.
Pripojenie Motory sú opatrené vstavanou svorkovnicou, krytie IP 54 a po odstránení krytu proti dažďu ľahko prístupné pre pripojenie k elektrickej sieti.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní A (volné nasávanie, voľný výfuk ) a ukazuje zvýšenie celkového tlaku Dpt ako funkciu prietoku vzduchu. Dynamický tlak "P d2" vzťahuje k prierezu príruby na výfuku ventilátora.

Hlučnosť
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená hodnota úrovne akustického výkonu Lw(A) , ktorá odpovedá hodnote akustického výkonu na výfukovej strane Lw(A)8. Katalógové údaje sa vzťahujú na ventilátory typovej rade DH / DHW.
Pre strešné ventilátory typovej rady DV / DVW a DVP je treba odčítať od udaných hodnôt
2 dB (A). Hodnotu úrovne akustického výkonu volného nasávania Lw(A)5 je možné presne zistiť podľa akustického výkonu alebo približne vypočítať podľa rovnice:
Lw(A)5 = Lw(A) - 3 dB(A)
U presnejších výpočtoch pre zvukové - ochranné opatrenia má význam hodnota úrovne akustického výkonu v oktánových pásmach .
Lwokt = Lw(A) + Lwrel
Hodnota úrovne akustického výkonu na výtokovej strane sa dá zistiť len približne, pretože okolité vplyvy môžu spôsobiť veľké odchýlky.
Lp(A) = Lw(A) - DL.

Strešné ventilátory s vertikálnych a horizontálnym výfukom:
- veľkosť obežného kolesa: 190 - 900 mm
- max. V=36.000 m3/h
- max. Dpt=800 Pa
- 100 % regulovatelné s vonkajším rotorom


Späť