STREŠNÉ VENTILÁTORY "Ex" - do výbušného prostredia

Stresne_ex Mechanické prevedenie

Ventilatorové skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu Ochranné kryty proti dažďu u prevedenia DH, skriňa a ochranná strieška u prevedenia DV sú vyrobené z hliníku odolného voči morskej vode, od veľkosti 560 z pozinkovaného plechu. Telo obežných kolies veľkosti 310 - 355 sú vyrobené z umelej hmoty, nosné taniere z pozinkovaného plechu. Lopatky obežných kolies a nosné taniere veľkosti 400 - 630 sú vyrobené z hliníku odolného proti morskej vode, nasávacia dýza z pozinkovaného plechu. Obežné kolesa sú spolu s hnacím motorom s vnútorným rotorom staticky a dynamicky vyvážené v dvoch rovinách podľa DIN / ISO 1940 na akostný stupeň G2, 5.

Materiál
Obežného koleso : vodivá umelá hmota u veľkosti 310 355, pozinkovaná oceľ u veľkosti 400 - 630.
Nasávacia dýza: pozinkovaná oceľ

Pripojenie
Ventilátory sú štandartne dodávané s 1,0 m dlhým prívodným káblom. Zobrazenie zapojenia ventilátora je nalepené na nosnej doske motora pod ochranným krytom proti dažďu, prípadne pod krycou strieškou. Krabicové svorkovmce pre vybušne prostredie sa dodávajú ako príslušenstvo.

Montážna plocha
Ventilátory sa môžu montovať vo zvislej polohe hriadeľa, prípadne do 5° šikmo.

Poznámka
Nasávacie a výfukové otvory ventilátorov sa podľa potreby zaisťujú proti nasatiu alebo vniknutiu cudzích predmetov ochrannou mriežkou podľa DIN 31001, prípadne DIN 24167.

Rozmery skrine
Viac kapitola strešné ventilátory, strana technického katalógu 140 - 195.

Výkonové charakteristiky
Charakteristiky tejto typovej rady boli merané v zabudovaní A (volné nasávanie, volné vyústenie) a ukazujú zvýšenie tlaku Dpfa ako funkciu prietoku vzduchu. Nasávacia dýza bez ochrannej mriežky.

Hlučnosť
Meranie a znázornenie bolo prevedené podľa DIN 45635, časť 38 popísaná metódou obalovaných plôch, podľa ktorej boli snímané hodnoty z rady meracích bodov z meracej plochy tvaru kvádru.
Na krivkách výkonovej charakteristiky je uvedená hodnota úrovne akustického výkonu volného nasávania LW(A), ktorá odpovedá úrovni akustického výkonu volného vyústenia LW(A)B.
Katalógové údaje sa vzťahujú na strešné ventilátory typovej rady DH.
Pre strešné ventilátory typovej rady DV je potrebné odpočítať od udaných hodnôt 2 dB(A). Hodnota úrovne akustického výkonu volného nasávania LWA5 je možné presne zistiť podľa relatívneho akustického výkonu alebo približne vypočítať podľa rovnice:
LW(A)5 = LW(A) - 3 dB(A)
Výpočet úrovne akustického tlaku v oktávových pásmach a zistené hodnoty úrovne akustického tlaku sú popísané v kapitole strešné ventilátory, strany 142 a 143.

Strešné ventilátory "EX" s vertikálnym a horizontálnym výfukom:
- veľkosť obežného kolesa: 310 - 630 mm
- max. V=11.000 m3/h
- max. Dpt=800 Pa
- pozor výbušné prostredie !!!

(regulovatelné iba vhodným príslušenstvom)


Späť