VZDUCHOTECHNICKÉ STAVEBNICOVÉ JEDNOTKY AIRBOX

VŠEOBECNE

Výrobky firmy ROSENBERG boli vyrobené zo zreteľom na nízke montážne náklady a variabilnú skladbu jednotlivých modulov. Vzhľadom na množstvo možných prierezov je možné stavebnicovou jednotkou odsávať alebo dodávať množstvá vzduchov od 500 m3/hod do 70.000 m3/hod.

VENTILÁTOROVÝ DIEL

Pre stavebnicové klimatizačné jednotky sa používajú radiálne ventilátorý s dozadu zahnutými lopatkami.

Priamy pohon
Pri priamom pohone sa používajú jednostranne alebo obojstranne sacie ventilátory. Obežné koleso ventilátora je staticky a dynamicky vyvážené opatrené tlmičmi chvenia. Trvanlivosť guľových ložísk je doživotná.Priamy pohon ventilátorov s mimobežným rotorom je 100 % regulovatelný elektronicky alebo transformátorom. Pripojenie do elektrickej siete prostredníctvom svorkovnice z vodotesnej umelej hmoty.Všetky motory sú opatrené z hľadiska bezpečnosti termokontaktom. Montáž je prevedená na základovom ráme alebo priamo na výfukovú prírubu, ktorá je spevnená zvislou sperou.

Remeňový pohon
Ventilátor a motor ventilátora sú upevnené na pozinkovanom základovom ráme, ktorý je opatrený gumovým tlmičom chvenia. Na strane výfuku je dýza ventilátora prepojená so skriňou jednotky pomocou pružného pripojenia.
Motory sú jednootáčkové alebo viacotáčkové. Regulácia otáčok je možná aj pomocou regulačných prepínačov.

ventilatory

FILTER

Z - Line filter a vrecový filter
Do veľkosti 80:
Vymeniteľný filter upevnený na posúvnych koľajniciach. Je vyrobený s vysokohodnotného filtračného vlákna, poskladaný, vystužený sitom s riedkými okami zo strany výfuku. Filtre majú vysokú účinnosť a dlhú životnosť pri nízkych tlakových stratách.
"Z line filter"
Filtračná trieda EU 4, hrúbka filtra 50 mm.
"Vrecový filter"
Filtračná trieda EU 5, hrúbka filtra 350 mm.

Z-Line filter

Kapsové filtre do filtračnej triedy EU 9
Kapsový filter je zložený z jednotlivých káps, ktoré sú medzi sebou prepojené tak, že vytvárajú jednu celú filtračnú plochu v priereze komory. Filter pozostáva z osadzovacieho rámu z pozinkovaného plechu, na ktorom sú osadené upevňovacie elementy. Vo filtračnej komore sa upevňuje do vnútorného rámu na skrini zariadenia pomocou svoriek. Vzduchotesnosť zabezpečuje gumové tesnenie po obvode vnútorného rámu. Stabilitu rámu zabezpečujú zvislice. Filtračné kapsy sú natesno spojené spoločným čelným rámom. Stabilita káps je zabezpečená prostredníctvom konickych stehov utesnených plastickým lepidlom a vystužujúcich obruči po obvode každej kapsy. Prostredníctvom tohto vyhotovenia konštrukcie sa neznižuje filtračná plocha a tým sa zmenšuje odpor počas prevádzky zariadenia.

kapsový filter

Absolut filter:
Filter triedy "S" podľa DIN 24 184 ako separačný modul zariadenia, vyhotovený v rozmeroch 610 x 610 x 292. Vysokoúčinný filter pozostáva z:
- sklenného vlákna špeciálne skladaného (na husto), opatrená hliníkovou lištou (poistka) zabezpečujúcou odstup
- impregnovaného rámu proti vlhkosti
- dvoch kostier konštrukcie a neoprenového tesnenia

Filter s aktívnym uhlím:
Ako separačný modul zariadenia je skjonštruovaný z jednotlivých časti na jednej základovej palete. Jednotlivé náboje aktívneho uhlia pozostávajú z jedného vnútorného a jedného vonkajšieho valca z pozinkovaného dierovaného plechu s dvojitým valcovým dnom a s poklopu z pozinkovaného oceľového plechu. Na poklope sú tri uchytávcie svorky pre uchytenie bajonetováho uzáveru na základovej platni.
Výber typu náboja závisí od vzduchového množstva ako aj od času prevádzky zariadenia a účelu jeho použitia. Ku objemu každého náboja patrí aj tesnenie (machová guma).

OHRIEVAČE A CHLADIACE ZARIADENIA

Tepelné výmenníky vodné alebo parné sú vyrobené z Cu / Al, Cu / Cu alebo pozinkovanej ocele. Pripojovacie nátrubky (príruby) sú vyvedené zo skrine zariadenia po stranách (strana pripojenia). Na vyžiadanie je možné pokovovanie ponorom.
Kondenzačná vaňa vodného chladiča z AIMg3 je odolný voči vplyvom morskej vode. Profil odlučovača kvapiek je vyhotovený z umelej hmoty PPE.

Elektrický ohrievač
Pozostáv z hliníkovej skrinky nie žeravej mriežky s nízkou povrchovou teplotou. Hliníkova pripojovacia skrinka je na základe VDE predpisov vybavená zabudovaným teplotným obmedzovačom, nadimenzovaná na nižši stupeň odporu vzduchu a opatrená káblovými vývodmi pre jednoduchú montáž.

Spätné získavanie tepla
Nasledujéce spôsoby spätného získavania tepla môžu byť integrované v stavebnicových jednotkách Airbox : - doskovým (krížovým) rekuperátorom
- rotačným rekuperátorom
- vodnými výmenníkmi
- tepelnými trubicami

Doskový (krížový) rekupoerátor
Tieto zariadenia predstavujú kompaktné zariadenia, pri ktorých podstatou je prúdenie prívádzaného alebo odvádzaného vzduchu, prípadne čerstvého alebo použitého a ich vzájomna výmena teploty (či už ochladzovanie aebo zohrievanie). Jednotlivé kanáliky cez ktoré prúdi vzduch sú vyrobené z hlinikových platní.
Vzduch v tomto zariadení prúdi vertikálne, horizontálne prípadne diagonálne v krížových kanálikoch, ktoré sú samozrejme navzájom oddelené (obr.).

ventilatory

Steny kanálikov sú vyhotovené z úplne hladkých hliníkových plechov odolných voči korózii v štandartnom vyhotovení v hrúbke 0,2 mm. Odstup jednotlivých lamiel je 3,0 8,0 mm. Plechy sú dokonalé skladané a zlepené takže sú dokonale tesné. Zariadenie je zabudované v separačnom module stevbnicovej jednotky. Je opatrená kondenzačnou vaňou a odvázačom kondenzačných kvapiek.

ventilatory

Rotačný rekuperátor
Používa sa k spätnému získávaniu a využitiu teploty vzduchu, ktorého teplota už bola stanovená.
Celý systém v podstate pozostáva z oceľovej skrine, v ktorej sa nachádza rotujúce teleso. Okolie tehoto telesa je vyplnené vlákninou. Skriňa je vyhotovená z hliníka. Rotor je neustále mazaný valcovým ložiskom. Výplňová hmota je vyrobená zo zliatin odolných voči korózii. Okolo je tesniaca izolácia.
Súčasťou je zabudovaná čistiaca zóna, ktorá zabezpečuje samočistenie. Zabezpečená je aj spätná rotácia vzduchu odvádzaného. Skriňa je opatrená servisnými dvierkami. Pohon rotačného rekuperátora v skriňi je zabezpečený regulovateľným motorom jednosmerného prúdu pre plynulú reguláciu.

ventilatory

Vodné výmenníky
Systém pozostáva z dvoch tepelných výmenníkov už zo známeho kanálového systému a z glykolu ako teplotného média. Tieto zariadenia je možné montovať ako kompletný celok alebo ho rozdeliť do dvoch častí.

vodný výmenník

Tepelné trubice
Podstatou sú tepelné trubice, ktoré sú jednotlivo uzatvorené a naplnené tepelným médiom (freón), ktorý sa pri ochladzovaní skvapalňuje a pri oteplovaní vytvára paru. Trubice sú vyhotovené z Cu / Al.

SKRIŇA

Rámy a bočné steny
Používajú sa hliníkové profily izolačnej hrúbky 20 mm a 40 mm, prípadne oceľové hrúbky 40 mm.

Skriňa hr. 20 mm s hliníkovým profilom pre typovú radu 067 127
Štandardne vyhotovenie skrine do vnútorného prostredia v rozmerovo normalizovanom modulovom systéme.
Konštrukčné rámy vyhotovené z:
- hliníkový dutý profil dvojkomorový
- rohové spojenie prevedené hliníkovým odliatkom (tlakovým odliatkom)

Plášť (steny) zariadenia je sendvičovej konštrukcie hrúbky 20 mm. Zvukovo-tepelná izolácia zo sklenej vlny, nehorľavá je chránená obojstranne pozinkovaným plechom hrúbky:
- do veľkosti 80: vonkajší plech 1,0 mm, vnútorný plech 0,75 mm
- od veľkosti 100: vonkajší plech 1,25 mm, vnútorný plech 1,0 mm

V profile je drážka na tesnenie z polyuretánu. K rovnomernému dotiahnutiu bočných stien je profil opatrený vodiacou drážkou. Panely sa priskrutkujú do vnútorného dutého rámu. Jednotlivé moduly sa spájajú pomocou spojovacích článkov. Nosné rámy sú v rohoch znitované. Prostredníctvom dvojdutinových systémov dochádza k spomaľovaniu tepelných rozdielov vnútornej a vonkajšej teploty natoľko, že nedochádza k vytváraniu kondenzátu.

Údaje pre zariadenie ALU 20:

Tepelný prechod
(W/m2K
)
Tepelný faktor
Filtračný obtokový presah
v závislosti na celkovom objeme
Presak skrine pri
do F7 do F8 skušobnom tlaku
400 Pa
skušobnom tlaku
700 Pa
2,00 (T5-T4) 0,32 (TB4) 1,6   3,0 4,8

Hrúbka plechu
vnútorný / vonkajší
(mm)
Izolačný materiál
- objemová hmotnosť
(kg/m3
)
Stabilita skrine Hmotnosť
izolačnej steny
(kg/m3)
Trieda protipožiarnej izolaćie
1,0 / 0,75 Sklenná vata / 27  
15
A2
1,25 / 1,0 Sklenná vata / 27   18
A2

Oktávové pásmo pri hrúbke plechu 1,0 / 0,75 mm:

Kmitočet (Hz)
63
125 250 500 1000
2000 4000 8000
Hodnota útlmu (dB)
10
10 15 25 25
26 29 32

Oktávové pásmo pri hrúbke plechu 1,25 / 1,0 mm:

Kmitočet (Hz)
63
125 250 500 1000
2000 4000 8000
Hodnota útlmu (dB)
10
12 18 25 25
27 30 32

Rohový profil zariadenia ALU 20: "T" profil zariadenia ALU 20:
Základové rámy:
Výška základových rámov je 100 mm, z oceľového plechu. Prípadné lakovanie alebo iné povrchové úpravy na požiadania.

Špeciálne vyhotovenia:
Vrstvenie ušľachtilých plechov 1.4301 vonkajších / vnútorných na vyžiadanie.

Na požiadanie je možné skrine doviesť kompletne demontovateľné.

Skriňa hr. 40 mm s hliníkovým profilom pre typovú radu 73 285/250
Štandardne vyhotovenie skrine do vnútorného prostredia v rozmerovo normalizovanom modulovom systéme. Konštrukčné rámy vyhotovené z:
- hliníkový dutý profil dvojkomorový
- rohové spojenie prevedené hliníkovým odliatkom (tlakovým odliatkom)

Plášť (steny) zariadenia je sendvičovej konštrukcie hrúbky 40 mm. Zvukovo-tepelná izolácia zo sklenej vlny, nehorľavá je chránená obojstranne pozinkovaným plechom hrúbky:
- vonkajší plech 1,25 mm, vnútorný plech 1,25 mm

V profile je drážka na tesnenie z polyuretánu. K rovnomernému dotiahnutiu bočných stien je profil opatrený vodiacou drážkou. Panely sa priskrutkujú do vnútorného dutého rámu. Jednotlivé moduly sa spájajú pomocou spojovacích článkov v rohoch tak, aby nezasahovali do vnútra skrine. Preto sú skrine z vnútra hladké. Nosné rámy sú v rohoch znitované. Od veľkosti 165 sú skrine uprostred vystužené hliníkovým profilom.
Prostredníctvom dvojdutinových systémov dochádza k spomaľovaniu tepelných rozdielov vnútornej a vonkajšej teploty natoľko, že nedochádza k vytváraniu kondenzátu.

Údaje pre konštrukciu zariadenia ALU 40:

Tepelný prechod
(W/m2K
)
Tepelný faktor
Filtračný obtokový presah
v závislosti na celkovom objeme
Presak skrine pri
do F7 do F8 skušobnom tlaku
400 Pa
skušobnom tlaku
700 Pa
1,84 (T4) 0,29 (TB5)     3,0 4,8

Hrúbka plechu
vnútorný / vonkajší
(mm)
Izolačný materiál
- objemová hmotnosť
(kg/m3
)
Stabilita skrine Hmotnosť
izolačnej steny
(kg/m3)
Trieda protipožiarnej izolaćie
1,25 / 1,25 Sklenná vata / 21  
21
A2

Oktávové pásmo pri hrúbke plechu 1,25 / 1,25 mm:

Kmitočet (Hz)
63
125 250 500 1000
2000 4000 8000
Hodnota útlmu (dB)
10
15 26 27 29
29 31 34

"T" profil zariadenia ALU 40: Rohový profil zariadenia ALU 40:
Základové rámy:
Výška základových rámov je 100 mm, z oceľového plechu. Prípadné lakovanie alebo iné povrchové úpravy na požiadania.

Špeciálne vyhotovenia:
Vrstvenie ušľachtilých plechov 1.4301 vonkajších / vnútorných na vyžiadanie.

Skriňa hr. 40 mm s oceľovým profilom pre typovú radu RAL od veľkosti 07Q do RAL 25R:
Štandardne vyhotovené skrine do vnútorného prostredia v rozmerovo normalizovanom modulovom systéme.

Konštrukčné rámy vyhotovené z:
- mohutného oceľového profilu
- rohové spoje prevedené hliníkovým odliatkom (tlakovým odliatkom)

Plášť (steny) zariadenia je sendvičovej konštrukcie hrúbky 40 mm. Zvukovo-tepelná izolácia z minrálnej vlny, nehorľavá je chránená obojstranne pozinkovaným plechom, z vnútornej aj vonkajšej strany hr. 1,0 mm.
Rohový spoj je hermeticky utesnený gumovým tesnením. K rovnomernému dotiahnutiu bočných stien je profil opatrený vodiacou drážkou. Panely sú priskrutkované k profilu skrutkami tak, aby nezasahovali dovnútra zariadenia. Vďaka tomu majú tieto zariadenia vo vnútri hladkú plochu. Komory sa medzi sebou v rohoch spájajú svorkovými spojkami. Jednotlivé bočné dielce je možné rozdeliť na menšie časti zvislým profilom. Každý bočný dielec je pripevnený v rohoch k rámu skrutkami. V prípade viacerých servisných dvierok v jednom module sa na spevnenie a lepšie dosadnutie dvierok osadia zvislé profily prierezového tvaru "T".

Údaje pre konštrukciu oceľového profilu 40 mm (RAL/S):

Tepelný prechod
(W/m2K
)
Tepelný faktor
Filtračný obtokový presah
v závislosti na celkovom objeme
Presak skrine pri
do F7 do F8 skušobnom tlaku
400 Pa
skušobnom tlaku
700 Pa
1,18 (T3) 0,48 (TB3)     0,287 0,389
na vyžiadanie
1,0-1,4 (T3)
1,4-2,0 (T4)
0,45-0,6 (TB3)
0,3-0,45 (TB4)
2% pri400 Pa 0,5% pri 400 Pa 1,32
0,44
 

Hrúbka plechu
vnútorný / vonkajší
(mm)
Izolačný materiál
- objemová hmotnosť
(kg/m3
)
Stabilita skrine Hmotnosť
izolačnej steny
(kg/m3)
Trieda protipožiarnej izolaćie
1,00 / 1,00 Sklenná vata / 90
(prilepená k sendvičovej konštrukcii)
Sklenná vata / 90
1A

20
A1
na vyžiadanie
    max. zakrivenie
10 mm / 1 m
pri 1 500 Pa

 
A1

Oktávové pásmo pri hrúbke plechu vonkajšom 1,00 mm / vnútornom 1,00 mm podľa EN 13053:

Kmitočet (Hz)
63
125 250 500 1000
2000 4000 8000
Hodnota útlmu (dB)
1
8 18 31 37
39 42 45

Oktávové pásmo pri hrúbke plechu vonkajšom 1,25 mm / vnútornom 1,25 mm podľa EN 13053:

Kmitočet (Hz)
63
125 250 500 1000
2000 4000 8000
Hodnota útlmu (dB)
1
10 23 39 46
49 53 56

Rohový profil zariadenia RAL/S 40: "T" profil zariadenia RAL/S 40: Spojovací profil zariadenia RAL/S 40:
Základové rámy:
Minimálna výška základových rámov je 100 mm, z oceľovej štvorhrannej rúry, pozinkovanej. Prípadné lakovanie alebo iné povrchové úpravy na požiadania.

Špeciálne vyhotovenia:
Vrstvenie ušľachtilých plechov 1.4301 vonkajších / vnútorných na vyžiadanie.

Na požiadanie je možné skrine doviesť kompletne demontovateľné.

Skriňa zariadenia do vonkajšieho prostredia:
Súčasťou dodávky je protidažďová strieška, ktorá pozostáva zo samotnej striešky a okapom. Medzery medzi rohovým a "T" profilom ako aj hlavičky spojovacích skrutiek panelov sa dodatočne utesňujú. Zmiešavacie komory sú podstatne dlhšie, pretože rýchlosť prúdenia vzduchu na sacích žalúziách je 2,5 m/s. Pri vyšších rýchlostiach ako 2,5 m/s je potrebné za žalúziu osadiť odlučovač kvapiek.

Odporúčaný je poveternostný príklop na strane sania a strane výfuku (príslušenstvo). Pre zavedenie zdrojového kábla sa používajú PG-skrutkové spoje vyrobené z plastu.

Príslušenstvo pre RAL vyhotovenie:
Povrch rohových profilov a bočné panely z vonkajšej strany je možné objednať s povrchovou úpravou poplastovaním. Panely z vonkajšej strany možné dodať z nerezovej oceli 1.4301, protidažďová strieška z hliníka ako aj komoru nasávania s vaňou a výfukovú komoru z vnútornej strany taktiež z nerezovej oceli 1.4301.

Skriňa pre zariadenie v hygienickom prevedení (len RAL zariadenia):
Rohový profil poplastovaný, bočné panely z vnútra ako aj podlahový plech z nerezovej oceli 1.4301. Podlaha úplne hladká (rovná) a ľahko hygienicky udržiavateľná. Klapky vzduchovo tesné podľa DIN 1946.


Späť